Урда-Ага нютагай наһатайшуулай буряад хэлэеэ хүгжөөхэ, ёһо заншалнуудаа дэлгэрүүлхэ зорилготойгоор эмхидхэжэ байһан хэмжээ ябуулганууд үргэлжэлһөөр: май һарын эсэстэ эдир соло дуудагшадай мүрысөөн эмхидхэгдээ бшуу. 

Жугдэрдэмидийн Гуррагча.

   С первым монгольским космонавтом, героем МНР Жугдэрдэмидийн Гуррагча я впервые столкнулся в городе Улан-Батор при весьма курьёзных обстоятельствах. Переходя широкую улицу столицы, меня чуть не сбила скоростная правительственная чёрная «Волга».
   Мой коллега Батожаргал Гармажапов, когда промелькнуло очертание «Волги», дал краткий комментарий: «За рулём космонавт Гуррагча». Та рабочая командировка сотрудников Агинской Бурятской телерадиокомпании в МНР в 1991 году мне надолго запомнилась.

Шандалиин дуганда Сахюусан, Отошо, Мандал Шива хурагдана. Ара таладань - тахилгата Зүүн Үндэр уула.

   Шандалиин дуган «Гэпэл Чарбэблин» гэжэ түбэд нэрэтэй. Оршуулхада, «нэбтэрмэ бороон шэнгеэр буянай дэлгэрхэ орон» гэнэ.

Номой гадар.

   Ёһо заншалаа һэргээхэ гэжэ элдэб урлал бүтээжэ, арадайнгаа хубсаһа оёжо харуулха, урданай дуу хүгжэм зэдэлүүлхэ г.м. оролдодог зон Агын Буряадай тойрогто бии. Тэдэнэй нэгэн – Гүнэйн дунда һургуулиин эхин шатын ангинуудай багша Гэрэлтэ Цырендашиева элинсэг хулинсагаймнай наадажа үндыһэн арадай нааданууд тухай «Табан талаан» гэһэн ном хэблүүлжэ, олониитын һонирхолдо дурадхаһан байна.

Ц-Д.Токтохоев.

   Цырен-Доржи Найданович Токтохоев - Россиин социальна хамгаалгын албанай габьяата хүдэлмэрилэгшэ, Буряад Уласай Зэдын аймагай хэдэн хүдөө ажахын хүтэлбэрилэгшэ ябаhан, мэргэн ангуушан, уран дархан, уран шүлэгшэн, баян дэлгэр сэдьхэлтэй, буянтай хэшэгтэй хуби заяатай буряад арадай эрхим хүбүүдэй нэгэн юм.