Ц.Батоева.

   Мүнѳѳ жэлэй намарай һүүлшын һарада тэмдэглэгдэхэеэ байһан «Толон» һониной 30 жэлэй ойдо зорюулжа, аха захатан энэ газетэ яажа хэрэглэнэб, ямараар сэгнэнэб, юугээрээ һонирхолтойб гэһэн асуудалнуудаар асуулта үргэлжэлһѳѳр.
   Үеһѳѳ үедэ буряад зон наһатай зоной үгэ, зүбшэлнүүдыень шагнажа, туһатай һургаал абадаг байгаа. Тиимэһээ энэ удаа аха захатанай һанамжануудые, зүбшэлнүүдые дурадханабди.