Дорнод аймагай губернаторай үйлэдбэриин болон хүдөө ажахын асуудалнуудаар орлогшо Ганбат даргын хэлэһээр, Агын Буряадай тойрог ба Дорнод аймаг хоёрой хоорондохи олон жэлэй харилсаа баталжа, хотын нэгэ гудамжа «Агын гудамжа» гээд нэрлэгдэһэн байха юм. Агын гудамжа шадар холо бэшэхэнэ Шэтын гудамжа бии. Иигэжэ Монгол ороной зүүн хизаарай хүршэ ороной нютагуудтай харилсаан баталагдаһан.

You have no rights to post comments