Агуу Илалтын 75 жэлэй ойн баярай хэмжээндэ тойрогой олон нютагуудта Эсэгын дайнда хабаадаһан сэрэгшэдэй мүнхэ дурасхаалда зорюулагдаһан хүшөөнүүд һэльбэн шэнэлэгдэнэ.