Бокс, футбол, кино, театр гэхэшэлэн, һанаа амархан ябадаг сагнай һаял шэнги.

   Спортын һонирхолтой мэдээсэл уншагшадтаа хүргэхэ зорилготой мэргэжэлтэ журналист Бата-Мүнхэ Жигжитов тусхай һууридаа судьянартай зэргэлжэ һуугаад, тэмдэглэлнүүдээ бэшэжэ эхилдэг һааб даа.

   Буряад хэлэтэ үсөөн хэблэлнүүдэй нэгэн – «Буряад үнэн» һонин һаяын үдэрнүүдтэ 100 жэлэйнгээ ойн баяр тэмдэглэхэнь.

   Догой нютагһаа урган гараһан элитэ уран зохёолшо Даширабдан Батожабайн түрэһөөр 100 жэл 2021 оной августын 25-да гүйсэбэ.