Алтан үлгы - Агамнай

Ага - Золотая колыбель

Октябриин 31-дэ К.И.Базарсадаевай нэрэмжэтэ Агын хүүгэдэй уран урлалай һургуули соо Агын тойрогой уран зохёолой нэгэдэлэй 70 жэлэй ойдо зорюулагдаһан «Буряад хэлэн: түүхэ ба мүнөө үе» гэһэн регионууд хоорондын эрдэмэй-практическа конференци үнгэрөө.

Агын аймагай Һүдэнтын дунда hургуулиин буряад хэлэнэй багша, РФ-гэй ниитэ hуралсалай хүндэтэ хүдэлмэрилэгшэ ба Забайкалиин хизаарай габьяата багша, 11-дэхи ангиин буряад литературын hуралсалай хрестоматиин автор, мүнөө жэл региональна грантда хүртэhэн Мыдыгма Балдановатай Буряад хэлэнэй hарын хэмжээндэ хөөрэлдөө эмхидхэбэбди.

Гомбожаб Цыбиковэй нэрэмжэтэ Агын үндэhэтэнэй музей cоо ноябриин 8-да «Магтанабди алдарта уг гарбалаа» гэhэн заншалта үзэсхэлэн нээгдэhэн байна.

Агын тойрогой Жамьян Балданжабоной нэрэмжэтэ уран зохёолой нэгэдэлэй байгуулагдаһаар 70 жэлэй ойдо зорюулагдаһан хэдэн хэмжээ ябуулга үргэн дэлисэтэйгээр үнгэргэгдэһэн байна. Уран зохёолой нэгэдэлэй ойн баярта иимэ ехэ анхарал хандуулагдаа хадаа тойрог дотор уран зохёол хүгжѳѳлгэдэ нилээд түлхисэ үгтэбэ бэзэ гэжэ найдамаар. Энэ этигэл найдал түрүүлһэн хэдэн баримта дээрэ тогтоё.

Балдан Жигжитовэй «Сагаан хүбүүнэй хөөрөөнүүд» гэһэн ном шэнээр хэблэгдэхэнь.