Мүнөөдэр ород литээр майн 23, монгол һарын 1.

Улаан гал бар үдэр.

Үһэ хайшалхада - наһан хорохо

Бар, туулай жэлтэй зондо - һайн үдэр.

Үхэр, луу, нохой жэлтэй хүнүүдтэ - хуби заяанай - һайн үдэр.

Гахай, хулгана жэлтэй зондо - муу үдэр.

Һүзэг, болон дугануудые һэргээхэдэ, шажанһаа һургаал абахада, ноедто хандахада, абаһан үрие бусаахада - таарамжатай үдэр. Ута наһа татаха еһолол бүтээхэдэ, мал ажал хэхэдэ, модо отолходо, зүүн зүг руу харгыдагарахада - һайн үдэр.

Хүүгэдые ябаажа һургахада, гэрһэй талаар эльгээхэдэ - муу үдэр. Газар болболсоруулхаһаа, гэрһээ эд зөөри гаргахаһаа - бэеэ барихаар.

Мүнөөдэр хүбүүн түрөө һаа - дунда зэргын хүсэ шадалтай болон ухаатай байха. Басаган түрөө һаа үбшэндэ дайруулагдахаар хун болохо. бэеыень гамнаха хэрэгтэй.

You have no rights to post comments