Мүнөөдэр ород литээр декабриин 17, монгол һарын 3

Хүхэ, модон морин үдэр

Үһэ хайшалха - баялигта

Бишэн, тахяа жэлтэй зондо - һайн үдэр

Бар, туулай жэлтэй зондо - хуби заяанай һайн үдэр.

Үхэр, нохой, луу, хонин жэлтэй зондо - муу үдэр.

Бурхан багшын маани уншажа үргэл хэхээр үдэр. Зүбшөөл абахада, тангариг үгэхэдэ, модо отолходо, агнахада, зүүн зүг руу харгы эхилхэдэ - һайн. Бэеын арга эхилхэдэ таарамжатай.

Гэрһээ бог, шорой, нобшо гаргахада болон шатаахада - муу. хэрэлдээ эмхидхэхэдэ, мори урилдаа үнгэргэхэдэ - таарамжагүй. Хүүгэдые ябажа һургахаһаа болон талаар эльгээхэһээ - бэеэ барихаар.

Мүнөөдэр хүбүүн түрөө һаа - һаруул ухаатай, эрдэм бэлигтэ амжалтатай хүн байха. Басаган түрөө һаа - ута наһатай зондо туһатай хүн болохо.

Комментарии   

0 #1 ArthurlicXM 22.12.2020 02:52
"Уникальный лазерный проектор для Рождества и Нового года", который мгновенно превращает любую стену, дом или потолок в созвездие тысячи и тысячи огней. Можно использовать как внутри помещения, так и на улице. Просто включите его в сеть - и наслаждайтесь!
Быстрая доставка.

You have no rights to post comments