Мүнөөдэр ород литээр декабриин 21, монгол һарын 7

Шара шорой нохой үдэр

Үһэ хайшалха - хэрэлдээндэ

Хонин жэлтэй зондо - һайн үдэр

Үхэр, нохой, луу жэлтэй зондо - хуби заяанай һайн үдэр

Муу талаар энэ удэр - нейтральна байна

Дасанда ута наһа татаха болон зөөри нэмэхэ еһолол захихаар. Үргэл хэхэдэ, буян хэхэдэ, бэри хүргэхэдэ, буусын газар шэлэхэдэ - һайн.

Һургаал заахада, болон абахада, холын харгы эхилхэдэ, шэнэ хубсаһа үмдэхэдэ - муу.

Мүнөөдэр хүбүүн түрөө һаа - баян байха. Басаган түрөө һаа - сэбэр шарайтай, түбшэн сэдьхэлтэй хүн болохо.

ОМ ДЗАМБАЛА ДЗАЛЕНТАЕ СУУХА- гэһэн маани уншахаар.

Комментарии   

0 #1 OlgabussyHE 21.12.2020 22:34
"Уникальный лазерный проектор для Рождества и Нового года", который мгновенно превращает любую стену, дом или потолок в созвездие тысячи и тысячи огней. Можно использовать как внутри помещения, так и на улице. Просто включите его в сеть - и наслаждайтесь!
Быстрая доставка.

You have no rights to post comments