Агын аймагай ДЮСШ-гай столой теннисэй һоригшо, Россиин физическэ культурын ба тамирай габьяата хүдэлмэрилэгшэ Дашинима Цыденов хүмүүжэмэлнүүдээ дахуулжа, хизаарай, Буряад ороной мүрысөөнүүдтэ хабаадуулжа, үндэр дүнгүүдые туйладаг.

 

Аймагайнгаа шабинартай, тэрэ тоодо түрэл Һүдэнтэ нютагайнгаа эдир тамиршадаар теннисэй мүрысөөнүүдтэ хабаадажа, эрхим дүнгүүдые харуулаа. Тээсгэн хизаарай һурагшадай спартакиадада хүмүүжэмэлнүүдынь Александр Шаронов, Батор Анудариев, Дугар Баторов, Туяна Дугаржабэ, Нарана Саганова, Бальжина Тогонова илалта туйлаа. Удаань Шэтэдэ финалай мүрысөөндэ 8 можын дунда 2-дохи һуури эзэлээ һэн. Хубиин мүрысөөндэ хүбүүдэй хоорондо Александр Шаронов 3-дахи һуурида гараһан байна.

 

 

You have no rights to post comments