Байгша оной ноябриин 6-да Ага тосхоной «ДалиТЭ» театрай байшан соо Оскар Уайльдын пьесээр «Счастливый принц» гэһэн зүжэг харуулагдаа.

 

Зүжэг наадагшад.

 

«Единая Россия» гэһэн Бүхэроссиин политическэ партиин «Бага хотонуудай театрнууд» гэһэн федеральна проектын хэмжээндэ тус эмхи федеральна, региональна, муниципальна бюджедүүдһээ 3 сая шахуу субсидида хүртөө. Энэ проект 300 хүрэтэр һууритай театрнуудые дэмжэхэ зорилготой. Тиигэжэ тосхоной театрай материально-техническэ бааза бэхижүүлэгдээ. Театрай тайзан танигдашагүйгөөр хубилгагдаа, томо светодиодно экран тодхогдоо, реквизидүүд болон актёрнуудай хубсаһан шэнэлэгдээ.

 

Дэлгэрэнгыгээр 50-дахи дугаарта

You have no rights to post comments