XIX зуун жэлэй 1-дэхи хахадта бэшэгдэһэн шог ёгто энэ зүжэг соо бодхоогдоһон асуудалнууд мүнөөшье шухала зандаа. Энээниие Агын Буряадай автономито тойрогой соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэд - театрай режиссёр Баирма Ринчинова болон «Гэрлэлгэ» зүжэг табиһан режиссёр Долгорма Долгоржапова мэргэнээр таажа, шог ёгто зүжэгэй гол удхыень үлөөгөөд, үйлыень буряадай юрын байдалда асараа. Буряад заншалта хубсаһан, зүжэгэй дүрэ бүхэндэ тааруулжа оёһон үндэһэн маягтай малгайнууд болон эдеэшэг буряад хэлэн зүжэгтэ өөрын онсо удха оруулна бшуу.

You have no rights to post comments