Гэрһээ һая гараад байтараа, абань хүбүүндээ:

- Дамдин, һургуулидаа ши хоёр ондоо - нэгэниинь хара, үрөөһэниинь хүрин гутал үмдөөд ошохошнил. Түргэн ошоод, гуталаа һэлгүүлээд ерэ! - гэбэ.

Хүбүүн гэртээ ороһон аад, нэгэ хэһэг болобо. Газаа хүлеэжэ зогсоһон абадаа үнөөхи хоёр ондоо гуталтай зандаа дүтэлбэ. Тиигээд:

- Гэртээ бэдэрхэдэм, тон адли гутал үгы: нэгэниинь хара, үрөөһэниинь хүрин үнгэтэй гутал байна лэ! - гэһэн ха.

Долгор РАДНАБАЗАРОВА.

You have no rights to post comments