Алтан үлгы - Агамнай

Ага - Золотая колыбель

Багша-географ, хизаар ороноо шэнжэлэгшэ Тимур Ухинович Жалсарайн мэндэ байгаа һаа, 90 наһатай, буурал сагаан толгойтой үбгэн болоод ябаха байгаа...

   Агын тойрогой Захиргаанай Толгойлогшоор 11 жэлэй туршада аша габьяатайгаар ажаллаһан Агын Буряадай автономито тойрогой хүндэтэ эрхэтэн, мүнөө Ородой Холбоото Уласай Федеральна Суглаанай Федерациин Зүблэлэй хамгаалгын ба аюулгүйн хорооной түрүүлэгшын орлогшо Баир Баясхаланович Жамсуев байгша оной январиин 29-дэ 60 наһа гүйсөө. 

Б.Доржиев (зүүн гарһаа), В.Шойжилжапов, А.Осипов, Б.Жамсуев, И.Лиханов.

   Агын Буряадай тойрогой Захиргаан үнгэрэгшэ 2018 ондо хэһэн ажалайнгаа дүнгүүдые татаа.

Үнгэрэгшэ амаралтын үдэр Ага тосхон моодын түб болобо. Октябриин 29-дэ үндэһэн хубсаһанай «Элинсэгэйм алтан шүрбэhэн» гэһэн уласхоорондын II фестиваль үнгэрѳѳ...

Буряад хэлэнэй һарын хэмжээндэ үнгэргэгдэһэн «Агамни – шамдаа» конкурсдо һурагшад мэдээжэ поэдүүдэй шүлэгүүдые уншаһан байна.