Девятый Забайкальский международный кинофестиваль перенесен на 17-20 сентября 2020 года. Это решение приняли руководство края и оргкомитет фестиваля из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране и в мире.

Ага тосхоной «Дали Тэ» театр шэнэ «Форд» түхэлэй авто-унаатай болоо.

Гомбожаб Цыбиковэй нэрэмжэтэ Агын үндэһэтэнэй музейн хүдэлмэрилэгшэд сайт болон социальна сеть соо энэ музейн Дайшалхы алдар солын танхим соогуур экскурси хэжэ байһаар видео-буулгабаринуудые бэлдээ.

Буряад арадай дуушан Бадма-Ханда Аюшеева тухай «Шэнэхэнская царица» гэһэн баримтата фильмтэй танилсуулга интернедээр үнгэргэгдөө.

Россиин соёлой яаман Агын аймагай Будалан нютагай соёлой ажалтадай үүсхэл онсо тэмдэглээ.