Мэдээжэ режиссёр-найруулагша, сценарист, уран зурааша Солбон Лыгденов хэдэн жэлэй саана Ага нютаг ерэжэ, «321-я Сибирская» гэһэн фильм буулгаха хүсэлтэй байһанаа хөөрэжэ үгөө һэн. Һаяхан С.Лыгденовтэй дахяад уулзажа хөөрэлдэбэбди. 

«Басаган, этигээрэй» зүжэгһөө хэһэг.

    Апрелиин 16-һаа 20 болотор Хоца Намсараевай нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй  академическэ драмын театрай артистнар Агын тойрогоор гастрольдо ябаа. 

1945 оной июнь. Дайнһаа бусалга.

   «Салют Победы» гэһэн арадай урлалай аймагууд хоорондын фестивалиин хэмжээндэ дэлгээгдэһэн уран бүтээлнүүдэй үзэсхэлэндэ Балта Батожаргаловай композици олоной һонирхол татаа. 

Хоца Намсараевай нэрэмжэтэ театрай артистка, Аргали нютагһаа гарбалтай Галина Галсанова 2018 оной эсэстэ  «Буряад Уласай габьяата артист» гэһэн үндэр нэрэ зэргэдэ хүртэһэн юм. Апрель һарын тэндэ Агада гастролиин түгэсхэлэй концерт-нааданда «Амар сайн» театрай тайзан дээрэ Россиин арадай артист Михаил Елбонов нютагаархидайнь урда ажалайнь амжалтын гэршэ – үнэмшэлгыень барюулаа һэн.  

Молдаван хатар.

   Июниин 30-да «Ага тосхон» хотын тойрогой түб стадионой ара хажууда Агын тойрогой үндэhэ яhатанай «Мы дружбой единой сильны» гэhэн фестиваль үнгэргэгдэжэ, олоной анхарал татаа.