Үгтэһэн ребусүүд соо амитадай ба шубуудай нэрэнүүд нюугаатай. Энэ удаа зураг дээрэ үгтэһэн тоонууд юу харуулнаб гэжэ тайлбарилая. Жэшээнь, тоншуулые зураһан зураг дээрэ 1, 2, 7 тоонууд байна гээшэ. Тиихэдэнь «тоншуул» гэжэ үгын 1, 2, 7-дохи үзэгүүд – «тол» гэһэн хуби эндэ нюугдаад байна гэжэ ойлгохо хэрэгтэй...

Буряад хэлэнэй һарын хэмжээндэ зохёогдоһон буряад хэлэн тухай шүлэгүүд.