Алтан үлгы - Агамнай

Ага - Золотая колыбель

 Шэтэдэ Россиин гурбан Баатарнуудта – Виктор Тюриковтэ, Алдар Цыденжаповта ба Евгений Эповтэ хүшѳѳ бодхоохо ажал ябуулагдажа байна. Энэ хүшѳѳ хаана зогсохоб, ямар байхаб? Энээн тухай хүшѳѳ бодхоохо эдэбхи үүсхэл гаргаһан ниитэ ажаябуулагша Гончикбал Баировтай хѳѳрэлдэбэбди.

Президентом России Владимиром Путиным 2018 год объявлен Годом добровольца (волонтёра). Мы встретились с членами молодёжного совета Агинского округа, которые уже активно участвуют в волонтёрском движении. 

РСФСР-эй ба Буряад АССР-эй габьяата артист, 30 гаран жэлэй туршада Г.Цыдынжаповай нэрэмжэтэ Буряадай академическэ оперо ба баледэй театрай гол дуушан ябаһан Абида Арсаланович Арсалановай түрэһөөр 100 жэлэй ойгоор дашарамдуулан, наһанайнь нүхэр улаалзай хүбдүүд омогой Һама Нимбуевнатай хөөрэлдэбэбди.

Ага нютагhаа урган гараhан талаан бэлигтэй үзүүр хүбүүдэй нэгэн Бальжинима Доржиев Росси дотор, мүн буряад угсаата арадтаа мэдээжэ болоhон уран зурааша бшуу. Тэрэнэй зурагууд хари гүрэндэшье дэлгээгдэжэ, харагшадай дура сэдьхэл буляадагынь гайхалгүй. Уран бүтээлнүүдынь  эртэ урдын домог түүхэ дууряадаг, зурагууд дээрэнь мүнөө үеын хүнүүдэй, эхэнэрнүүдэй дүрэнүүд амиды мэтээр харагдадаг, элдин уужам дайдымнай үнгэ бүриин сэсэгүүд, наранай элшэ туяан билтаран байдаг юм.

Олимпиин нааданай хүрэл медаль Шулуутай нютагай тамиршан, дүрэ буляалдаата барилдаагаар тамирай габьяата мастер Базар Будажапович Базаргуруевта зүүлгэгдээ.