Субарга бүхэн Бурхан багшын ажамидаралтай нягта холбоотой, онсо удхатай байха. Далай ламын үршөөһэн дэмбэрэлтэ хэрэгтэ хамаг буряад зон хабаадаха юм. Тиигэжэ мүнгэн туһаламжын хэмжээ ябуулга (марафон) эхилжэ, майн 19-дэ Улаан-Үдэ хотодо талаан бэлигтэнэй ехэ концерт-наадан хараалагдана.  Эмхидхэлэйнь ажалые Ага нютагай Баир Жалсанов ударидана бшуу.

You have no rights to post comments