Хубиин, можыншье мүрысөөндэ 8-8 шангай һууринууд тодороо:

 

Хубиин мүрысөөндэ илагшад:

I һуури – хуасай омогой 29-тэй Баир Дашидоржиев, Сагаан-Уула

II һуури – ахайд шарайд омогой 30-тай Соёл Дугаров, «Динамо» - Могойтын аймагаар полициин таһаг

III һуури – хуасай омогой 38-тай Суранзан Дондоков, Хойто-Ага

IV һуури – бодонгууд омогой 21-тэй Мигмаржаб Дашижигмитов, Ага-Хангил

V һуури –бодонгууд омогой 18-тай Бэлигто Паневин, Шандали

VI һуури – байтай хүбдүүд 41-тэй Алдар Чирнинов, Шулуутай

VII һуури – хальбан омогой 17-той Александр Дашинимаев, Үзөөн

VIII һуури – баряахай харгана омогой 39-тэй Бато Раднаев, Сагаан-Шулуутай

 

Можын мүрысөөндэ илагшад:

I һуури - Догойн «Домог-2» можо (55 балл)

II һуури - Хойто-Агын можо (53 балл)

III һуури - Сагаан-Шулуутайн «Булжаруута» можо (53 балл)

IV һуури - Үзөөнэй «Хабсагай» можо (47 балл)

V һуури - Хара-Шэбэрэй можо 40 (балл)

VI һуури - Хара-Шэбэрэй «Ноён-Уула» можо (37 балл)

VII һуури - Ага-Хангилай «Хулинда» можо (37 балл)

VIII һуури - Догойн «Домог-1» можо (37 балл)

 

Баир Дашидоржиев.

  

Догойн "Домог-2" можо.

 

Мүрысөө нээлгын үедэ.

  

Олонхи можонууд өөрын нэрэтэй.

 

Һээршэн бүхэн өөрын дүрэтэй.

 

Һээр шаалгаһаа дэлгэрэнгы репортаж апрелиин 15-ай дугаарта гараха.

Дарима БАЗАРОВА.

Жалсан ЛУБСАНДАШИЕВАЙ фото-зурагууд.

You have no rights to post comments