«Иля» тамирай байшанайхид хоёр туалет асаржа табиһан байна.

 

Буянта ажал хэгдэбэ.  Нина Барабыкинагай фото.


- Балжана нютагай захиргаан бог нобшо хаялга эмхидхээ, хоёр трактор табигдаа юм. Энэ акцида түлишөөр хангаһан, спонсорнууд болоһон нютагайхидтаа захиргаанай зүгһөө баярые хүргэнэбди. Жэл бүри иимэ акци ябуулдаг байха һанаатайбди, - гэжэ Балжана hууринай захиргаанай залуушуулай хэрэгүүдээр мэргэжэлтэн Н.А.Барабыкина хөөрэнэ.

Цымжидма Долгорова.

You have no rights to post comments