В.Р.Гласкогой нэрэмжэтэ Могойтын нэгэдэхи дунда һургуулида Агууехэ Илалта угтуулан, «И память нам покоя не даёт» гэһэн шүлэг уранаар уншалгын конкурс эмхидхэгдээ.

 

Нэгэдэхи ангиһаа 10-дахи анги хүрэтэр үхибүүд энэ мүрысөөндэ эдэбхитэйгээр хабаадажа, сэдьхэл хүдэлгэмөөр дайнай ба мүнөө үеын уран зохёолшодой шүлэгүүдые уншаба. Энэ конкурсын илагшад тосхоной һургуулинуудай хоорондохи «Подвиг Героев – в наших сердцах!» гэһэн уран шүлэгэй мүрысөөндэ хабаадажа, һайн дүнгүүдые харуулаа. Дүрбэдэхи ангиин А.Молоков түрүү һуури эзэлээ, 6-дахи ангиин Е.Забелина - хоёрдохи һуури, 10-дахи ангиин Б.Бальжинимаев - хоёрдохи, 9-дэхи ангиин С.Дугаржапова гурбадахи һуури эзэлээ бшуу. Үхибүүдэй ба тэдэнэй гэртэхинэй тус конкурсдо һонирхолой дээшэлһыень, оролдолгыень, мүн багшанарай жэншэдгүй ажалыень тэмдэглэмээр.

 

Дэлгэрэнгыгээр 19-дэхи дугаарта.

You have no rights to post comments