Мэдээжэ хүгжэмшэд, эсэгэ хүбүүн Ринчин ба Баир Балдандашиевуудай зохёохы ажалда зорюулагдаһан баярай үдэшэ июниин 3-да Агын соёлой байшан соо үнгэргэгдѳѳ.

 

Б.Балдандашиевай (зүүн гарһаа) абынь үетэн нүхэд бэлэг барина.

 

Наһанһаа эртэхэнүүр нүгшэһэн Ринчин Балдандашиев 150 гаран дуу зохёоһон байна. Агын тойрогой гимн, Ага нютаг тухай, үхибүүдтэ зорюулагдаһан ба бэшэшье олон дуунуудынь хүнэй эльгэ зүрхэ эжэлүүдгүй эзэлдэг. Ринчин Цыденович тойрогой соёл искусствын хүгжэлтэдэ горитойхон хубитаяа оруулалсаһан. Наһанайнь нүхэр Эрдэни Батуева баһал соёлшон ябаһан. Мүнѳѳ бэлигтэй хүгжэм зохёогшо, концертмейстер Баир ба балетмейстер Булад хүбүүдынь эхэ эсэгынгээ хэрэг эрхимээр үргэлжэлүүлнэ. Тэдэнэр энэ үдэшэ ялас гэмэ талаан бэлигээ харуулаа. Үргэн дэлисэтэй концерт-нааданда Баир Балдандашиевай хүтэлбэри доро Агын уран урлалай һургуулиин арадай зэмсэгүүдэй оркестр, «Баяр» хатарай жэшээтэ бүлгэм, Агын мэдээжэ дуушад ба бэшэшье абьяастан һайхан аялга дуунуудаа ба хатарнуудаа бэлэглээ. Засаг зургаанай түлѳѳлэгшэд, Аргали нютагайхидынь, суг хүдэлдэг ба үетэн нүхэдынь Баир Балдандашиевта үреэлнүүдые хэлэжэ, бэлэгүүдые баряа.

 

Дэлгэрэнгыгээр 23ахи дугаарта.

You have no rights to post comments