Сахюуртын дунда һургуулида Экологиин жэлдэ зорюулжа, биологиин багша Л.А.Жамсаранжаповагай хүтэлбэри доро «Забайкалиин хизаарай Улаан Дэбтэр» гэһэн гаршагтай стенднүүд бүтээгдээ.

Май соо 8-дахиин һурагша, һургуулиин музейн зүблэлэй гэшүүн Александра Рабданова һурагшадта экскурси хээ. Ургамал, амитад, шубууд, хорхой шумуул болоод хизаараймнай тусхай харуул доро байдаг газарнууд, тэрэ тоодо Алханын гоё гэрэл-зурагууд хүүгэдэй һонирхол татаа. «Толон» һониной редакциин ажалтадай бэлдэжэ гаргаһан, хоёр хэлэн дээрэ бэшээтэй модод, ургамал, һархяаг г.м. дидактическа материалнуудаар зохёогдоһон «Экологическая стена» стенд онсо һонирхолтой. Мүнѳѳ үедэ, хүүгэдэй түрэл хэлэеэ мууса мэдэдэг болоһон сагта, амитадай болон ургамалай нэрэнүүдые буряад хэлэн дээрэ мэдүүлхэ шухала болоод байна.

Июниин 8-да А.Рабданова зунай үдэрэй лагериин хүүгэдтэ ээлжээтэ экскурси хээ. Энэ экскурсовод басагамнай июнь соо Бүхэроссиин «Океан» лагериин «Живи, Земля» гэһэн халаанда ошохо путёвкоор шагнагданхай.

 

 

 

Дэлгэрэнгыгээр 24эхи дугаарта.

You have no rights to post comments