Августын 5-да Алхана уулын ехэ шанда хүртэхын түлөө буряад барилдаагаар 13-дахи заншалта мүрысөөн үнгэргэгдэхэ юм.

 

Энэ жэлдэ мүрысөөн тойрогой байгуулагдаһаар тэбхэр 80 жэлдэ зорюулагдаха юм. Эмхидхэлэй хорооной мэдүүлһээр, урилганууд Монгол, Буряад оронууд руу ошоһон. Хүршэ Монголһоо, Буряад оронһоо бүхэшүүл хабаадахадаа, мүрысөө шэмэглэдэг ба һонирхолтой болгодог гэжэ мэдээжэ. Заншалта дүримөөр, бүхэшүүл гурбан шэгнүүртэ хубааржа барилдаха, өөрын заһуултай, шуудагтай, залатай малгайтай, бүһэтэй, буряад гуталтай байха эрилтэтэй.

 

Дэлгэрэнгыгээр 27-дохи дугаарта.

You have no rights to post comments