СССР-эй арадай артист Л.Линховоиной нэрэмжэтэ хүүгэдэй уран урлалай һургуулиин байгуулагдаһаар 50 жэлэй ойдо зорюулагдаһан концерт ноябриин 29-дэ Могойтын сүлөө сагаа үнгэргэлгын түбтэ эмхидхэгдээ.

Хүүгэд түрэлхидтөө, һурагшадта, уригдаһан айлшадта гоё һайхан концерт харуулаа.

Хореографиин багша Л.Борондонова олон жэлэй туршада харюусалгатайгаар хүдэлһэнэй, хүүгэдтэ гоё һайханай мэдэрэл хүмүүжүүлгэдэ хубитаяа оруулһанай түлөө Забайкалиин хизаарай Соёлой министерствын Хүндэлэлэйграмотаар шагнагдаа. Мүн багша-концертмейстер Е.Далбаева Агын тойрогой Захиргаанай, буряад арадай зэмсэгүүдэй багша Ц.Дашидондокова Могойтын аймагай захиргаанай грамотануудаар урмашуулагдаа бшуу.

 

 

You have no rights to post comments