Октябрь һараһаа эхилжэ, ерэхэ жэлэй захилай хаһа ябажа байнхай. «Толон» газетээр томо багагүй, хүгшэн залуугүй олон хүн һонирходог, мүн түрэл хэлэнэй хашардуухан байдалда ороод байхада, энэ газетэ хүүгэдэй, залуушуулай, багшанарай, юрэ уншагшадай нюдэн доро, саг үргэлжэ хэрэглэгдэжэ байхаар гэжэ һанагдана. «Толоноор» ганса Агын тойрогой бэшэ, гадууршье ажаһуудаг хүнүүд, буряад хэлэтэй ород яһанайшье зон ехэтэ һонирходог юм. Тиихэдэ Москвада, Буряад орондо, Эрхүү хотодо, Монголдо байдаг зоной электронно аргаар захил хэхэнь нилээд дэлгэрээ. Мүн www.gazeta-tolon.ru сайт ба http://vk.com/tolon2007 бүлэг руумнай уншагшад орожо, һонин һонин толилолгонуудтай, мэдээсэлнүүдтэй танилсадаг заншалтай. Уншагшадай тооһоо газетымнай гараха болихонь сэхэ дулдыдадаг болоо. Тиимэһээ уншагшадаа, дуратайшуулые захил хэхэеэ бү мартагты, шамдагты гэжэ уряалнабди. Захилаар асуудалнуудай гарабал, 8 (30239) 3-45-49 утаһаар, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. гэһэн электронно хаягаар хандаха аргатайт.

 

You have no rights to post comments