Түбүүдэй байгуулагдаһан һургуулинуудта технологи, информатика, ОБЖ гүзэгыгөөр үзэхэ болон  шатар, фото ба видео буулгаха уули хэгдээтэй. Аминдаа хэшээлнүүдэй дундахи зайда амарха уули табигдаа. 

Шэнэ түбүүдэй кабинедууд соо 3D – моделировани, печать хэхэ осноогууд, түрүүшын аргын туһа хэжэ һуралслай маникенууд, квадрокоптер, робототехникэ үзэхэ хубинууд болон бусад мүнөөнэй түхерэлтээнүүд бы юм. 

«Точки роста»-гай түбүүд «Образование» - гэһэн түлэблэлэй туһаар бэелүүлэгдэбэ.