«Задагай сагаан» хатар хатарна.

   Агын аймагай соёлой түбтэ «Түмэн жаргалан» гэһэн арадай аман зохёолой бүлгэмэй байгуулагдаһаар 30 жэлдэ ба тойрогой ниитын, намай мэдээжэ ажаябуулагша Цындыма Дугаржаповагай һаруул дурасхаалда  зорюулагдаһан баярай үдэшэ апрелиин 26-да үнгэргэгдэһэн байна. 

Команда Агинского Бурятского округа.

   29-го июня в Обрядовом комплексе «Ысыах» города Нерюнгри прошёл национальный спортивно-культурный праздник «Сурхарбан-2019».

Джером.

   Улаан-Үдэдэ буддын шажанай Багша,
эрдэмтэ философ, тантрын эрдэмтэн Жадо Тулку римбүүшын Ехэ Дуйнхор Ваан хүртүүлхэдэ, олон волонтёрнууд эдэбхитэйгээр ажаллаа. Тэдэнэй тоодо Баруун Африкын Мали гүрэндэ түрэһэн Джером гэжэ хүн ябаа.

Уншалгын үедэ.

   Июлиин 6-һаа 19 болотор Буряад Уласай Улаан-Үдэ хотодо Калачакра, али буряад-монгол арадуудай хэлэдэгээр, Дуйнхор Ваанай һахилда буддын шажанай Багша, эрдэмтэ философ, тантрын эрдэмтэн Жадо Тулку римбүүшэ хүртүүлээ.