Мүнөөдэр ород литээр ноябриин 3, монгол һарын 18.

Сагаан түмэр нохой үдэр.

Үһэ хайшалхада  зөөри гээгдэхэ.

Гахай, хулгана жэлтэй зондо - һайн үдэр.

Могой, морин жэлтэй зондо - хуби заяанай һайн үдэр.

Бишэн, тахяа жэлтэй зондо - муу үдэр.

Зарга эхилхэдэ, дайсаниие болон муу заяа дарахада, хэлсээ хэхэдэ - һайн. Модо тарихада, буусын газар шэлэхэдэ, гэрэй һуури табихада, бэеын энхэ элүүрые хамгаалха хэрэгүүдтэ таарамжатай.

Хадаг табихаһаа, гэрлэлгын хэрэгүүдһээ - бэеэ барихаар. Ямбын еһолол хэхэдэ, хутага бүлюудэхэдэ - муу.

Мүнөөдэр хүбүүн түрөө һаа - муу хэлэ аматай, зоргондоо ороһон, ехэрхүү хүн болохо. Басан түрөө һаа - хүндэ хуби заяатай байха. Цэндэ-Аюшын маани уншахаар.

 

You have no rights to post comments