Мүнөөдэр ород литээр ноябриин 11, монгол һарын 26.

Шара шорой морин үдэр.

Үһэ хайшалха - түбшэн байдалда.

Үхэр, луу. нохой жэлтэй зондо - һайн үдэр.

Гахай, хулгана жэлтэй зондо - хуби заяанай һайн үдэр.

Могой, морин жэлтэй зондо - муу үдэр.

Наймаагай зүйл болболсоруулхада, жаргал татаха еһолол бүтээхэдэ - һайн. Хүнтэй нүхэсэхэдэ, наймаада, модо тарихада, буусын газар шэлэхэдэ, гэрэй һури табихада, бэеын арга эхилхэдэ- таарамжатай. Энхэ элүүрые хамгаалха хэрэгүүд урагшатай байха. 

Дайн, хэрэлдээ, мори урилдаа үүсхэхэдэ - муу. Хүндэ хара ажалһаа - бэеэ барихаар.

Мүнөөдэр хүбүүн түрөө һаа - үбшэндэ дайруулагдахаар хүн байха. Бэеыень гамнаха хэрэгтэй. Басаган түрөө һаа - номгон, түбшэн сэдьхэлтэй болохо.

Ом А Хум Ваджра Гуру Падма Сиддхи Хум - гэһэн маани уншажа ябахаар.

You have no rights to post comments