Хидатай Гуачжоу хотын дэргэдэ элhэн губида «Дитя Земли» гэжэ нэрэтэй Бүүбэйн хүшөө бии.

Тэрэ дүрсэ 15 метр утатай, 4 метр үндэртэй юм. Энэ хүшөөгэй автор - уран барималша Донг Шубинг, тэрэ хүүгэнэй фото-зурагай дүрсэ hажаалган, улаан хирпиисээр бодхоожо бүтээгээ.

«Удивительное, но вероятное» бүлгэмһѳѳ.

You have no rights to post comments