Дүнгүүдыень согсолходо, 57 кг шэгнүүртэ - Тамир Гармаев, 61 кг - Жаргал Дамдинов, 79 кг - Арсалан Будажапов гэгшэд хүрэл медальнуудта хүртөө. Буряад ороной Даша Шарастепанов 65 кг шэгнүүртэ мүнгэн медаляар шагнагдаһан байба. Эхэнэрнүүдэй хоорондо Буряад ороной Жаргалма Цыремпилова, Кристина Кондратьева, Ульяна Тукуренова шангай һууринуудта гараа. Тус мүрысөөндэ Агын бүхэ Балдан Цыжипов хабаадаагүй, тэрэ Олимпиин нааданда хабаадаха Россиин можын барилдаашадтай Дагестанда һорилго гарана.

 

Эрдэни ЧИМИТДОРЖИЕВ.

You have no rights to post comments