Буряад ороной бүхэшүүл ерэжэ, барилдаанай мүрысөө шэмэглээ. 63 кг шэгнүүртэ барилдаһан хүбүүдэй хоорондо түрүүшын һуури Бэлигто Аюшиев (Гэгэтын дасан) эзэлээ. Удаадахи һууринуудта Бальжинима Дамдинов (Гүнэйн дасан), Саян Батоев (Агын дасан) гэгшэд гараа. 75 кг шэгнүүртэ Зугаалайн дасанай мэдээжэ бүхэ Намжил Цыденжапов эрхимлэжэ, нютагайхидаа хүхеэһэн байна. Сээжэ-Бургалтайн дасан түлөөлһэн Сангади Ульзутуев, Хамбын хүрээ дасанай Баясхалан Гомбоев гэгшэд 2-дохи, 3-дахи һууринуудта гараһан байна. 75 кг дээшэ шэгнүүртэ Агын дасанай Аюр Балданов илажа гараа. Тэрээндэ булигдаһан Сокто Содбоев, Батор Цыренжапов (хоюулаа - Сүүгэлэй дасан) удаадахи һууринуудые эзэлжэ урмашаа. Абаргануудай мүрысөөндэ Буряад ороной барилдаашан Сангади Ульзутуев оройлжо,  гол шанда хүртэһэн байха юм. Тэрэ гол уулзалгада Батор Цыренжаповые (Сүүгэлэй дасан) унагааһан байгаа. 

   Э.ДОРЖИЕВ.

You have no rights to post comments