Олон эмшэд мэнэ һая байгуулагдаһан Пироговай орден ба Лука Крымскын медальда хүртөө һэн. Тэр тоодо хизаараймнай олон эмшэд иимэ шангуудта хүртэһэн байна. Нэрлэбэл, Пироговай Ордендо: Ж.Бурдинская, Е.Зобнина, Н.Кульда, Ф.Чепцов, Юрэнхылэгшын Хүндэлэлэй грамотада Ц.Бадмаева, И.Григорьев, А.Дамбажамсоев, С.Лукьянов, Г.Медзеновская. Юрэнхылэгшын баярай бэшэгтэ Т.Героева,
Н.Дымбрылова, Д.Максименко, Т.Степочкина, Б.

Чимитдоржиева. Пироговай ордендо Роспотребназорай мэргэжэлтэд хүртөө. Хэд бэ гэбэл, С.Гаврилова, И.Махинова, А.Мошкина, Н.Ревенская, Лука Крымсын И.Большакова, М.Гурская, Ю.Куйдина, Н.Перунова, Н.Соснина, О.Стрельникова, М.Тюкавкина.

You have no rights to post comments