"Далитэ" театрай артистанар, гэртэй һужа харагты гэһэн лозунг хэжэ,  ютуб дээрэ зүжэгөө дурадхана.

Оскар Уайльдын "Счастливый принц" гэһэн зүжэг "Далитэ Агинское" YouTube канал дээрэгаргаба. Тэрэниие: https://www.youtube.com/watch?v=DrToEq8k42o&featu.. ссылкээр харахаар.

Зүжэг табиһан режиссер - Доржи Батуев. Түрүүшиинхе 2017 оной декбрьта гараһан зүжэг, драматическаа, күкольна болон анимационно шадамараар бүтээгдэһэн юм. 

 

You have no rights to post comments