Наһанай хизаарлалгагүй интернет-челлендж элдэб янзын тамирай түхэлнүүдөөр болоо юм. 

Агын тойрогто ажаһуугша 102 хүн хабаадаба. Булта Агын тойрогой захиргаанай хүндэлэй грамотада хүртэбэ. Акциин оргкомитет номинацинуудаар тусхай шангуудые үгэбэ. Тэдэнэй дунда:

 

«Тон залуу үабаадагша»:

 - Цыбенов Зоригто, Улан-Удэ хото

«Тон наһатай хабаадагша»:

- Аюрзанаев Насакдоржи Батоболотович, Могойто тосхон

«Тамирша гэр бүлэ»:

-  Могойтын Санжаин Тимур Дамдиновичай гэр бүлэ

- Могойтын  Ямадаев Чингис Дымбрыловичай гэр бүлэ

- Могойтын Дарижапов Цыренжап Намсараевичай гэр бүлэ

- Могойтын Яковенко Наталья Владимировнагай гэр бүлэ

«Тон эдэбхитэй эмхинүүд»:

- Могойтын аймагай «Дом спорта «Баяр» 

- Агын аймагай тамирай һургуули 

- Могойтын хүдөө ажахын техникум

- Кункэрэй дунда һургуули

- Дулдаргын дунда һургуули;

- Ага-Хангилай дунда һургуули;

-  «Титан» - тамирай клуб

«Тон һонин хабаадагшад» – «Связь поколений не прерывается!» гэһэн проект.

Хабаадагшадай видеоматериалнууд «Instagram», «Facebook», «В контакте» болон Агын тойрогой захиргаанай «YouTube» канаалда харахаар байна.