Забайкалиин хизаарай тамирай яаман  болон компьютерна тамирай федераци, " Кубок Забайкальского края по интерактивному футболу FIFA 2020" гэһэе мүрысөөн соносхоо. 

Яаманай сайд Виталий Ломаевай хэлэһээр: - "иимэ кибер тамирай хэмжээ ябуулга хизаар дотор түрүүшиинхие болохонь. Мүрысөөнэй үнгэрхэ саг хадаа июниин 13-14-дэ болоно".

Энэ мүрысөөндэ хизаар дотор ажаһууһан, 14 наһатайһаа аха тамиршад хабаадаха аргатай. Наадануудай гол консоль PlayStation 4.

Хабаадагшад регистраци июниин 12 болотор тусхай мэдүүлгэ (заявка, анкета, паспортын буулгабари) гараха еһотой. Энэ  мэдээсэл  Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. электронно почтодо «Заявка на Региональный отбор Кубка России по интерактивному футболу сезона 2020»гэһэн нэрэтээгээр эльгээхэ еһотой. Хабаадагшиин анкета, болон бусад дансануудые https://vk.com/im?sel=350849250&w=wall-149803218_255%2F6d0bbd256355d500c3 ссылкээр олохоор байна. 

Мүрысөөнэй иллагша 20000 түхэригэй шан абаха юм. хоеродохи һуури эзэлэгшэ 10000 түхэригтэ хүртэхэ, гурбадахи һуурида гараһан тамиршан 5000 түхэриг абаха. 

Хизаарай турнирай иллагша Российн федерациин хэмжээнэй мүрысөөндэ хабаадаха эрхэтэй болохо.

Мүрысоондэ хабаатай асуудалнуудаар - Михаил Какухин +7 924 380 0033 утаһаар хонходохоор.

Регистрациин асуудалнуудаар  - Евгений Глебов +7 914 455 9669 утаһаар хонходохоор.

You have no rights to post comments