Үбэр Байгалай хизаарай эрдэм һуралсалай яаманай болон «Эврика» - эрдэмэй эмхиин үүсхэһэн конкурсда, Надмит Нимаева «Низкий поклон и вечная память тем, кто принес Победную весну» гэһэн классна час дурадхаа.

Агуу Илалтын 75 жэлэй ойн баярта зорюулагдаһан конкурсын дүнгүүдээр Ушарбайн дунда һургуулиин багша  «Лучший классный час» гэһэн янзада лауреат болоо.

 

Тодорхойгоор конкурсын дүнгүүдые  #Уроки Победы#Дети Забайкалья - хэштэгээр харахаар.

 

You have no rights to post comments