Агын Буряадай тойрогой байгуулагдаһаар 80 жэлэй ойдо зорюулагдаһан «Агинский Бурятский округ: история, современность и векторы развития» гэһэн эрдэмэй-практическа конференциин «Соёл ба урлал» гэһэн секциие тойрогой Захиргаанай социальна һалбариин хүтэлбэриин соёл ба тамир хүгжѳѳлгын таһагай даргын орлогшо Саяна Аюшиева хүтэлэн ябуулаа.

Эндэ һая Эрхүүгэй можын Саянск хотодо боксоор эдиршүүлэй хоорондо бүхэроссиин турнир үнгэрөө.

РФ-гэй габьяата врач, элүүрые хамгаалга эмхидхэгшэ Роза Сариева ноябриин 26-да 70-тай болобо.

24 ноября в Агинской окружной гимназии состоялся окружной конкурс «Лидер XXI-2017».

Мүнөө зун Будалан нютагай дэбисхэр дээрэ «Бабжын наадан» гэһэн арад түмэнэй һайндэр үргэн дэлисэтэйгээр үнгэргэгдэжэ, олоной баяр болоо hэн. Энэ хэмжээ ябуулгада холо ойроһоо ерэһэн айлшад олон байгаа. Тэдэнэй нэгэн Ононой аймагай Саһаша нютагта ажаһуудаг ажалай ветеран, 75 наһатай, байтай хүбдүүд угай Бабудоржи (Владимир) Батомункуев урдын түүхэ домогоор һонирхожо, элдин дайдаяа аршалhан Бабжа-Барас баатарай дурасхаалта музей ба хүдэр шамбай хүбүүдэй мүрысөө, концерт-наада урмашан хараhан байна.