Мүнөө жэл аймаг дотор 48875 толгой хонин, 5082 үхэр, 2731 морин үбэлжэлгэдэ оробо.

Октябриин 30-һаа ноябриин 10 болотор Новокузнецк хотодо 11, 13 наһатай үхибүүдэй хоорондо шатараар Сибириин федеральна тойрогой мүрысөөнүүд үнгэргэгдөө. Мүрысөөнүүдтэ 371 тамиршад хабаадаа.

СССР-эй Верховно Зүблэлэй гурбан зарлалай депутат, Агын тойрогой гүйсэдхэхы хорооной түрүүлэгшэ ябаһан Бадма Цыреновэй дурасхаалда зорюулагдаһан барилдаагаар 17-дохи заншалта мүрысөөн Дулдарга һууринда үнгэргэгдөө.

 «Агын Буряадай тойрог: түүхэ, мүнѳѳ үе ба хүгжэлтын шэглэлнүүд» гэһэн эрдэмэй-дадалай конференциин эсэстэ «Нашей истории строки» гэһэн номтой танилсуулга болоо.

Агын Буряадай тойрогой 80 жэлэй ойгоор дашарамдуулан, Забайкалиин хизаарай Агын бэдэрэлгэ-абаралгын албанай абарагша Галсан Гомбоев «Забайкалиин хизаарай бэдэрэлгэ абаралгын албанай габьяата хүдэлмэрилэгшэ» гэһэн нэрэ зэргэдэ хүртөө.