Джером.

   Улаан-Үдэдэ буддын шажанай Багша,
эрдэмтэ философ, тантрын эрдэмтэн Жадо Тулку римбүүшын Ехэ Дуйнхор Ваан хүртүүлхэдэ, олон волонтёрнууд эдэбхитэйгээр ажаллаа. Тэдэнэй тоодо Баруун Африкын Мали гүрэндэ түрэһэн Джером гэжэ хүн ябаа.

Уншалгын үедэ.

   Июлиин 6-һаа 19 болотор Буряад Уласай Улаан-Үдэ хотодо Калачакра, али буряад-монгол арадуудай хэлэдэгээр, Дуйнхор Ваанай һахилда буддын шажанай Багша, эрдэмтэ философ, тантрын эрдэмтэн Жадо Тулку римбүүшэ хүртүүлээ.

А.Цой.

   24 августа заслуженная артистка Российской Федерации Анита Цой выступила с концертом в посёлке Агинское.

   Сентябриин 8-да Дулдаргын аймагай Зүдхэли нютагта захиргаанай толгойлогшын һунгалта үнгэргэгдэхэ.

   Агын Буряадай тойрогой багшанарай августовско суглаанай түгэсхэлдэ шатараар дэлхэйн абарга Яна Жаповае хүндэлэн ёһолоо.