Улаан-Үдэ хотодо оршодог Монгол ороной консульствын түлөөлэгшэд элшэн сайд Дамдин Чадраабалай ударидалга доро ноябриин 9-дэ Агын Буряадай тойрог хүрөөд ошоһон байна.

Зугаалайда олзын хэрэг эрхилдэг зон үсөөн бэшэ. Тэдэнэй нэгэн - Галина Цымжитова, пекарни нээжэ, нютагайнгаа зониие хилээмээр хангана.

Агын Буряадай тойрогой байгуулагдаһаар 80 жэлэй ойдо зорюулагдаһан үйлэ хэрэгүүдэй хэмжээндэ «Агинский Бурятский округ: история, современность и векторы развития» гэһэн эрдэмэй практическа конференци Ага тосхондо ноябриин 17-до эмхидхэгдээ. Конференциин ажаябуулгада бүхыдѳѳ 620 гаран хүн хабаадаһан байна.

В ходе подготовки материала в прошедшие выходные дни мы провели опрос в социальных сетях и мессенджерах на знание бурятской литературы.

Агын тойрогой «Театрай намар-2017» гэһэн Дашарабдан Батожабайн нэрэмжэтэ зүжэг нааданай харалгада Могойтын «Будамшуу» арадай театр түрүү һуури эзэлжэ, тойрогой Захиргаанай мүнгэн шанда хүртөө юм.