Декабриин 18-да Ород гүрэнэй эрхэтэдэй байдал бүридхэдэг эмхинүүдэй (ЗАГС) хүдэлмэрилэгшэд мэргэжэлтэ һайндэрөө тэмдэглэхэнь.

Агын Буряадай тойрогой 80 жэлдэ зорюулагдаһан эрдэмэй-практическа конференциин «Гүрэнэй ба муниципальна хүтэлбэри» секцидэ хабаадагшадай һонирхол Забайкалиин гүрэнэй дээдэ һургуулиин гүрэнэй, муниципальна хүтэлбэриин ба политикын кафедрын доцент Жаргал Тумуровай элидхэл ехэтэ татаа. Залуу эрдэмтэн Агын Буряадай тойрог бэеэ дааһан субъект бэшэ болоһонһоо хойшо социально-экономическа ямар хубилалтануудые дабажа байнаб гэжэ хѳѳрѳѳ.

Юношеский чемпионат мира по стрельбе из лука проводится раз в два года. Молодёжная сборная России заслужила право отправиться в Буэнос-Айрес на предстоящие юношеские Олимпийские игры-2018. Это заслуга нашего земляка - Алдара Бальжинимаева, который стал победителем квалификационного турнира.

«Хибэс дээрэ уласхоорондын категориин судья, арбитр Эрдэм Биликтуев!» гэhэн үгэнүүд дүрэ буляалдаата барилдаагаар Европын, дэлхэйн мүрысөөнүүдтэ соносхогдожо байдаг юм. Буряад ороной ДЮСШ-гай hоригшо Эрдэм Дашидоржиевич дүрэ буляалдаата барилдаагаар мүрысөөнүүдтэ судья боложо, олон жэлдэ амжалтатай хүдэлжэ ябана. Энэ намар Дулдаргада үнгэргэгдэһэн Бадма Цыреновэй дурасхаалай заншалта мүрысөөндэ тэрэ Улаан Үдэһөө хүндэтэ айлшаар уригдажа, ахамад судьягаар ажаллаһан байна. Эрдэм Биликтуевтай уулзажа, судьягай ба hоригшын ажаябуулгаарнь hонирхоhон байнабди.

Декабриин 2-то Дулдаргын аймагай Үзѳѳн нютагта буряад заншалта наадануудаар – һээр шаалгаар болон шагай наадаар Агын Буряадай тойрогой нээмэл мүрысѳѳнүүд эмхидхэгдээ бэлэй. Мүрысѳѳнүүдэй үедэ тамирай үндэһэн янзануудые, арадай заншалта наадануудые хүгжѳѳхэ асуудалаар түхэреэн шэрээ эмхидхэгдэһэн байна